Om oss

Hemsegården invigdes den

16 januari 1956.

Den var då en stor och modern anläggning, vilken tillgodosåg ett stort och efterlängtat behov för teater, bio, dans , sammanträden och familjefester.

Efter en trettioårig tjänst blev Hemsegården nedsliten och behövde en rejäl upprustning. Behov och användningsområden har under åren förändrats och motsvarde inte tidens krav. En om- och tillbyggnad planerades för Hemsegården varvid man planerade ett samutnyttjande av lokalerna för kommunens behov av fritidsgård och fritidshem. Målsättningen var framför allt att Hemsegårdens hyresgäster skulle erbjudas större

och flera valmöjliheter av lokaler.

Februari 1990 invigdes lokalerna för fritidsgården och 1993 förverkligades Hemsegårdens tidigare planerade ombyggnad. Samtidigt med denna upprustning av de äldre lokaliteterna förnyades också inventarierna och den maskinella utrustningen

att motsvara dagens krav på moderna bio, teater, fest- och samlingslokaler.

Senaste satsningen var i jan. 2013 att installera en digital bio anläggning.

Välkommen att uppleva våra trivsamma och välskötta lokaler!

Föreningen Hemsegårdens styrelse för 2023 är;Ordförande Allan Lindqvist mobil 0790 471305 eller e-post: ordforande@hemsegarden.se
Vice ordförande: Anita Kristiansson
Kassör: Ingvar Lundgren
Sekreterare: David Block
Fastighetsansvarig: Per-Åke Jonsson
Övriga ledamöter: Erland Nilsson och Sebastian Bolin
IT-samordnare: Sebastian Möller, sebastian@hemsegarden.se

Besöksadress

Hemsegården

Jac Gråbergs plats 4


Postadress

Föreningen Hemsegården

Jacob Gråbergs plats 4

623 50 Hemse


Vaktmästare: Andreas
Tel: 070 5786496
Telefontid endast 10.00 - 15.30 måndag-fredag.


E-post: hemsegarden@gmail.com 

Hemsida: www.hemsegarden.se  


Facebook:

Om Hemsegården och bion