Om oss

Om Hemsegården och bion

Hemsegården invigdes den

16 januari 1956.

Den var då en stor och modern anläggning, vilken tillgodosåg ett stort och efterlängtat behov för teater, bio, dans , sammanträden och familjefester.

Efter en trettioårig tjänst blev Hemsegården nedsliten och behövde en rejäl upprustning. Behov och användningsområden har under åren förändrats och motsvarde inte tidens krav. En om- och tillbyggnad planerades för Hemsegården varvid man planerade ett samutnyttjande av lokalerna för kommunens behov av fritidsgård och fritidshem. Målsättningen var framför allt att Hemsegårdens hyresgäster skulle erbjudas större

och flera valmöjliheter av lokaler.

Februari 1990 invigdes lokalerna för fritidsgården och 1993 förverkligades Hemsegårdens tidigare planerade ombyggnad. Samtidigt med denna upprustning av de äldre lokaliteterna förnyades också inventarierna och den maskinella utrustningen

att motsvara dagens krav på moderna bio, teater, fest- och samlingslokaler.

Senaste satsningen var i jan. 2013 att installera en digital bio anläggning.

Välkommen att uppleva våra trivsamma,ändamålsenliga och festliga lokaler!

Hemsegårdens lokaler


Den lilla salen rymmer 160 sittande vid bord och dessutom finns det fyra övriga rum. Köket är utrustat med servis till 120 kaffe och matgäster.

 

Matservering kan anvisas och det finns

kyl/frys och restaurangdisk.

Lokalerna är anpassade för rörelsehindrade. 

Kontakt

Hemsegården Bio

Jac Gråbergs plats 4

Box 64

623 50 Hemse

Tel: 0498-48 03 73 

telefontid endast kl:

      08.00-13.00 måndag-fredag

Fax: 0498-48 03 75

     Vaktmästaren:

    Andreas  tel: 070 5786496

hemsegarden @ gmail.com      

www.hemsegarden.se

Face Book

Hitta hit

Hemse Bio salong

 
Den stora bio- och teatersalongen rymmer 304 platser i sköna fotöljer på

en 250 kvm:s yta. Scenen är väl utrustad och ljudanläggningen är toppmodern

med digital utrustning och biolokalen har också hörselslinga.

Januari 2013 installerades en digital bio anläggning, så nu kan vi även visa filmer i 3D.

Vi använder den senaste tekniken. Lite förenklat kan man säga att där gammal 3D överraskade med att sticka ut, så ger digital 3D-filmerna djup.

 

Rent teknisk skiljer sig den nya 3D från den gamla sortens 3D på flera sätt.

Filmerna görs numera direkt i 3D-format och effekterna läggs inte på i efterhand.

Den digitala projektorn projicerar 144 bilder per sekund istället för 24 bilder per sekund som med 35 mm-film, vilket gör att bilden blir knivskarp.

Bilderna projiceras på en silverduk och en ny sorts polariserande 3D-glasögon skapar

ett djup som gör bioupplevelsen till något utöver det vanliga

Man upplever filmen just så som en film på bio

skall upplevas!